Mäklarinformation

Här finns information som mäklare efterfrågar. Önskas ytterligare information, skicka ett meddelande till styrelsen .

BRF Visan i Västra Eriksberg är en äkta bostadsrättsförening med 56 lägenheter i Göteborg. Föreningen bildades år 2009 och har fått betyget A+ för år 2018 .

Organisationsnummer: 769620-6551

  • Föreningen disponerar 24 parkeringsplatser i garage under fastigheten. Kostnad 950 kr/månad. Normalt står 1-2 medlemmar i kö. Tio av dessa platser har möjlighet till elbilsladdning. Hran för p-plats med laddmöjlighet är preliminärt satt till 1200 kr/månad, avgiften per kilowattimme är fn. 1,50 kr, vilket debiteras på medlemmens avgiftsavi.
  • Utomhusparkeringar kan hyras av GUAB, tel. 031-51 52 40, som också svarar på frågor om kö mm. Kostnad 550 kr./månad.
  • Föreningen planerar ingen avgiftsföränding under 2023, inte heller några större renoveringsprojekt.